MYAGROSIS

Alumni MyAgrosis

Jika anda pernah terlibat dengan sebarang aktiviti MyAgrosis, anda bolehlah mendaftar dengan kami sebagai alumni. Pelbagai kelebihan anda akan terima sekiranya mendaftar.

Untuk mendaftar, sila klik pautan di menu DAFTAR KEAHLIAN.

You are here: Home ALUMNI

logo agrobank logo doa logo dof logo dvs logo fama logo kada logo lpp logo mada logo mardi logo moa logo tekun LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA (LPNM)