MYAGROSIS

Jabatan dan Agensi

Berikut adalah senarai Agensi Kerajaan yang terlibat dalam menjayakan Program MYAGROSIS ini. 

BIL JABATAN/AGENSI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM
 1 JABATAN PERTANIAN MALAYSIA
(DOA)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM)
 2 JABATAN PERIKANAN
(DOF)

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH
UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) 

 3 JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR (DVS) UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA)
INSTITUT PENYELIDIKAN DAN KEMAJUAN PERTANIAN MALAYSIA (MARDI) UNIVERSITI MALAYA (UM)
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN
(FAMA)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK
LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA
(LKIM)
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG
(LPP)
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA (LPNM) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA
(MADA)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
10  LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA) UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)

11  AGROBANK SEMUA IPTA
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
12  TEKUN SEMUA IPTA
UNIVERSITI PERTAHANAN NATIONAL MALAYSIA
UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA (UIA)
13 MAJLIS LATIHAN PERTANIAN KEBANGSAAN
(NATC)
SEMUA INSTITUT LATIHAN DI BAWAH MOA

Berita Universiti

Kalendar

Berikut adalah kalendar aktiviti MyAgrosis yang dirancang bagi tahun 2012/13. Setiap maklumat yang dipaparkan adalah benar semasa dimuat naik.

You are here: Home AWAM AGENSI MOA

MAKLUMAT MYAGROSIS

AWAM

  • Blok 4G1 Wisma Tani,
    No.28 Persiaran Perdana
    Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
    62624 Putrajaya Malaysia
  • +6.03-8870 1000

logo agrobank logo doa logo dof logo dvs logo fama logo kada logo lpp logo mada logo mardi logo moa logo tekun LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA (LPNM)