MYAGROSIS

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

You are here: Home Dasar Keselamatan

MAKLUMAT MYAGROSIS

AWAM

  • Blok 4G1 Wisma Tani,
    No.28 Persiaran Perdana
    Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
    62624 Putrajaya Malaysia
  • +6.03-8870 1000

logo agrobank logo doa logo dof logo dvs logo fama logo kada logo lpp logo mada logo mardi logo moa logo tekun LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA (LPNM)