MYAGROSIS

Kajian dan Pembangunan mendalam keatas produk sedia ada yang dikeluarkan oleh Industri Kecil dan Sederhana (IKS) akan mempertingkatkan kelebihan sesuatu produk, selain memberi nilai tambah kepada pengguna. Proses inovasi ini dikenali sebagai Agro Inovasi.

Skop bidang Agro Inovasi :

  • Rekabentuk laman web dan pembungkusan
  • Cenderahati dan kraftangan
  • Rekacipta teknologi
  • Penjenamaan semula
  • Pembangunan produk

 

You are here: Home INFO AM KEUSAHAWAN TANI AGRO INOVASI

logo agrobank logo doa logo dof logo dvs logo fama logo kada logo lpp logo mada logo mardi logo moa logo tekun LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA (LPNM)