MYAGROSIS

Bidang pertanian di Ladang meliputi bahagian berikut, iaitu:

 • Perladangan
 • Ternakan
 • Akuakultur
 • Florikultur dan Landskap

Tanaman

Tanaman fertigasi

 • Sayur berdaun dan sayur berbuah jangka pendek

Tanaman terbuka jangka pendek

 • Sayur berbuah
 • Sayur berdaun

Akuakultur

 • Ikan hiasan
 • Ikan ternakan (ikan keli)
 • Ikan Tilapia merah

Ternakan

 • Kambing
 • Lembu
 • Puyuh
 • Ayam Kampung
You are here: Home INFO AM KEUSAHAWAN TANI AGRO LADANG

logo agrobank logo doa logo dof logo dvs logo fama logo kada logo lpp logo mada logo mardi logo moa logo tekun LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA (LPNM)