MYAGROSIS

 1. Keahlian MYAGROSIS adalah terbuka kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang berminat dan sedang menuntut di IPTA dalam apa juga jurusan pengajian.
 2. Mahasiswa dan mahasiswi yang ingin berdaftar dikehendaki mengisi borang keahlian MYAGROSIS.
 3. Pelaksanaan di semua IPTA di bawah kawal sedia penasihat-penasihat Kelab MYAGROSIS.

IMPAK PENUBUHAN MYAGROSIS

Kewujudan MYAGROSIS di IPTA memberi impak besar kepada pihak-pihak yang terlibat seperti berikut:

SISWAZAH

 • Lahirnya usahawantani moden yang berpendapatan tinggi anggaran purata RM10,000 sebulan.
 • Jangkaan ahli tahun 2012 (5,000) dan tahun 2013 (10,000) daripada semua IPTA yang terlibat.
 • Peluang mendapat latihan usahawan tani mengikut modul khas di IPTA terpilih secara percuma.

KEMENTERIAN PERTANIAN

 • Meningkatkan kebekesanan & kecekapan perpindahan teknologi agro kepada golongan sasaran.
 • Mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara.

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI DAN INSTITUT PENGAJIAN

 • Kebolehpasaran siswazah dalam bidang Pertanian.
 • Peluang Penyelidikan & Perundingan untuk staf akademik.

NEGARA

 • Meningkatkan prestasi eksport sektor Pertanian.
 • Bekalan makanan kepada rakyat Malaysia.

RAKYAT

 • Harga produk Agro yang stabil (mengurang tekanan inflasi)
 • Produk berkualiti dan kuantiti mengikut permintaan domestik

ANTARABANGSA

 • Meningkat bekalan makanan penduduk dunia
You are here: Home INFO AM MEKANISME DAN SASARAN

logo agrobank logo doa logo dof logo dvs logo fama logo kada logo lpp logo mada logo mardi logo moa logo tekun LEMBAGA PERINDUSTRIAN NENAS MALAYSIA (LPNM)